Då får maken inte kräva samlag från hustrun

Fråga: Syndar kvinnan om hon vägrar att ha samlag med maken på grund av ett psykiskt tillstånd som hon går igenom eller en smärtsam sjukdom?

Svar: Om maken vill ha samlag med kvinnan är hon skyldig att gå med på det. Skulle kvinnan däremot ha ont i någon kroppsdel som hindrar henne från samlag eller vara psykiskt sjuk, är det inte tillåtet för maken att kräva samlag i detta fall. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skadegörelse. Ingen skadegörelse.”

Han är ålagd att vänta eller njuta av henne på ett sätt som inte skadar henne.