Då får makan be om Khul´

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) säger:

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

”Det är inte tillåtet för er att återta något av det ni har gett er hustru om inte båda parterna fruktar att inte kunna iaktta Allâhs gränser.”1

Det är en rättmätig separation som äger rum när makan ogillar maken på grund av hans utseende, karaktär eller nedsatta religiositet och fruktar att trotsa Allâh på grund av honom.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

”Om ni alltså fruktar att inte kunna iaktta Allâhs gränser, kan inget klander riktas mot någon av makarna, om hustrun för att göra sig fri avstår något [till mannen].”2

Den här ersättningen ges för att separationen skall verkställas. Häri finns bevis för att separation mot ersättning, Khul´, är föreskriven på grund av dessa orsaker.

12:229

22:229