Då får kvinnan resa utan Mahram

Fråga: En kvinna vill resa till Saudiarabien tillsammans med sin moder för att gifta sig. Hennes fader kan inte följa med på grund av ekonomiska svårigheter. Får hon resa med sin moder?

Svar: Nej. De måste resa med en Mahram. De får inte resa utan Mahram. Hon får bara resa ensam i samband med utvandring. Om hennes utvandring beror på en Mahram så får hon resa ensam för att rädda sin religion. Detta gäller som sagt endast utvandring och inga andra resor.