Då får kvinnan klippa sig

Fråga: Vad är domen för att kvinnan klipper sitt hår?

Svar: Det är inte tillåtet. Hon får inte klippa sitt hår. Hon befalls inte ens att klippa sitt hår under vallfärden och ´Umrah frånsett en mängd som motsvarar en fingerspets. I så fall får hon endast klippa en mängd som motsvarar en fingerspets av hennes hårtopp eller fläta. Det är dock inte tillåtet för henne att klippa sig i förskönande syfte.