Då får hår och hud avlägsnas i samband med Udhhiyah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Om jag ber min son slakta Udhhiyah för mig. Får jag, eller han, avlägsna kroppshår eller hud under tiden?

Svar: Efter slakten. Oavsett om det är du eller din vikarie som slaktar, får du avlägsna det omnämnda efter slakten.