Då får en gift kvinna gå ut ur hemmet

Muslim sade:

1714 – Zuhayr bin Harb berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm berättade för oss: Min brorson az-Zuhrî berättade för oss från sin farbror: ´Urwah bin az-Zubayr underrättade mig att ´Â’ishah sade:

”Hind bint ´Utbah bin Rabî´ah kom och sade: ”Allâhs sändebud! Jag svär vid Allâh att det inte fanns ett hushåll som jag ville att det skulle förnedras mer än ditt hushåll. Idag finns det inte hushåll som jag vill att det skall äras mer än ditt hushåll.” Allâhs sändebud sade: ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ är i att du skall få mer av det.” Hon sade: ”Allâhs sändebud! Abû Sufyân är en snål man. Är det harmfullt att jag tar av hans egendom för att mata vår familj?” Han sade till henne: ”Nej, inte så länge det är rimligt.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet för en gift kvinna att gå ut ur sitt hem vid behov om hennes make har gett henne tillstånd eller om hon vet att han är tillfredsställd med hennes utgång.