Då får du bistånd från Hizbiyyûn

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 355

Jag ska nämna några drag av Hizbiyyûns drag så att du inte går från ett parti till ett annat. En Hizbî kan komma till dig och säga att han är beredd att bistå dig – men bara om du skriver in dig hos dem.

Han kan komma till dig och säga att han är beredd att öppna en Qur’ân-skola hos dig – men bara om du skriver in studenterna hos dem.

Han kan komma till dig och säga sig vara beredd att öppna ett institut hos dig, men om han ser att det drivs av en kompetent student, ger han honom ett ultimatum: antingen skriver du in dig hos oss eller också låter vi någon annan vara rektor.

Måhända säger de ingetdera. Numera har Qur’ân-skolor, institut och föreningar utnyttjas till sektväsendets fördel. Ska ni inte härda? Allâh (´azza wa djall) sade:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

… och när de bar sina motgångar med tålamod och bevarade sin övertygelse om Våra budskap, lät Vi ledare uppstå bland dem som ledde dem i enlighet med Våra bud.”1

Han sade inte att Han lät ledare uppstå bland dem till följd av deras egendomar. Ni kan inte besegra er själva och samhället utan tålamod. Om någon kommer till er och ber er lova dem trohetseden och lovar er bistånd, ska ni bara tacka ja till hjälp om den inte är villkorsbunden. Vi säljer inte vårt kall. Vi säljer inte oss själva för guld- och silvermynt.

132:24