Då får djurets nacke brytas

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Vissa människor har som vana att bryta nacken på djuret så fort det har slaktats. Är det tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet. Djuret ska låtas vara till dess att det har dött. Dess nacke får inte brytas förrän det har dött.