Då får botgöraren utelämna fastan

Fråga: Jag måste sona i form av två månaders fasta. Fastan kommer att pågå under ´Îd. Får jag utelämna fastan då?

Svar: Ja och alltid annars när det är obligatoriskt att utelämna fastan. Ett annat exempel är kvinnan som får sin månadscykel; även hon får bryta sin fasta när hon får sin månadscykel. När den är över fortsätter hon fasta där hon stannade. Detsamma gäller resenären som dessförinnan har sonat i form av fasta – när resan är över fortsätter han fasta där han stannade. Ty allesammans har föreskrivna skäl. Inga obligatoriska eller rekommenderade skäl bryter den kontinuiteten.