Då får barnets blygd ej beskådas

Fråga: Hur gammalt skall barnet vara för att det skall vara tillåtet att titta på dess blygd?

Svar: Så länge barnet saknar urskiljningsförmåga.