Då får änkan gå hemifrån

Fråga: Min mosters make har dött. Hur länge skall hennes sorgetid vara och vad skall hon göra under tiden?

Svar: Hon skall vara hemma. Hon får bara gå ut vid nödfall.

Fråga: Får hon gå och besöka sina grannar och andra?

Svar: Inte alls.

Fråga: Får hon gå till läkaren för operation?

Svar: Hon får som sagt gå ut vid nödfall. Hon får exempelvis inte gå till moskén och be eller lyssna till fredagspredikan och be fredagsbönen. Hon måste förbli hemma. Om hon verkligen är nödgad till att söka vård och inte kan få tag på kvinnlig husläkare, så är det nöd. Ty nöd tillåter förbud, säger de lärda. Därtill säger de att varje nödfall får uppskattas därefter. Med andra ord är inte alla skäl giltiga. Denna princip måste iakttagas: Nöd tillåter förbud och varje nöd uppskattas därefter.

Fråga: Hur länge varar sorgetiden?

Svar: Fyra månader och tio dagar.