Då enas vi med Shî´ah 2

Fråga: Det finns människor som manar till ett närmande med Shî´ah. Är detta korrekt? Kommer detta lösa problemen som finns mellan oss?

Svar: Om de överger det som de följer, är ingen skada skedd. Men om de skall hålla fast vid sin lära samtidigt som de vill att vi skall närma oss dem och lämna vår lära, så är det inte tillåtet.