Då enas vi med Shî´ah 1

Fråga: Den senaste tiden har det talats mycket om att Ahl-us-Sunnah och Shî´ah bör komma närmare varandra. Vissa av dem har tagit mycket lätt på frågan. Vad anser ni om detta?

Svar: Ja, om Shî´ah lämnar sin falska lära och sluter sig till oss tillkommer Allâh lov och pris. Att däremot gå till dem och lämna den sanning som vi har för deras falskhet kommer dock aldrig att hända om Allâh vill! Detsamma gäller ifall vi skall behagas av deras lära och säga att alla har sin lära och alla har rätt; vi och ni. Detta är falskt. Två motpoler kan aldrig enas. Aldrig. Dessa två motpoler enas inte.