Då dyker Khawâridj upp i Irak och Levanten

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (om Khawâridj):

”De dyker upp när människorna är splittrade.”1

Deras uppkomst börjar när människorna är splittrade. De dök upp i Irak och Levanten i samband med splittringarna under ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) respektive Mu´âwiyahs ledarskap. De dyker alltså upp när människorna är splittrade. Deras uppkomst efter splittringen var efter slaget vid Siffîn och fredsavtalsförsöket. De sade att endast Allâh har rätt att döma och inte människorna. De missuppfattade frågan och handlade omedgörligt så att de till sist gjorde Takfîr på följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Därpå gjorde de uppror varefter ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) bekrigade dem och dödade dem. Efter det letade de efter deras kännetecken och fann det.

1Muslim (1/292).