Då dricks kamelurin

Det är tillåtet att dricka kamelurin vid nödfall. Det konstaterade Ahmad i sina utsagor rapporterade av Sâlih, ´Abdullâh, al-Maymûnî, al-Athram och andra.

Är det tillåtet att dricka kamelurin utom nödfall? Abû Dâwûd berättade att Ahmad sade:

Den som lider av åkommor och sjukdomar får dricka den. Jag är dock inte förtjust i att en frisk man dricker kamelurin.”

al-Qâdhî sade:

Detta måste förstås på följande vis: Antingen är det föraktfullt utifrån de lärdes oenighet kring dess renhet eller också utifrån hans åsikt om att ätbara djurs urin är oren. Vad beträffar hans åsikt om att dess urin är ren, vilket för övrigt är en autentisk rapportering, så är det tillåtet att dricka den i alla fall liksom alla andra drycker. Vissa av våra kollegor har konkretiserat att kamelurin får inte drickas så länge det inte rör sig om medicinering. Den åsikten är kändast.”