Då dras inga egna slutsatser

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (5/90-91)

Det är otillåtet under alla omständigheter att dra egna slutsatser som motstrider konkreta bevis i Qur’ânen och bekräftad Sunnah. Ty Qur’ânen och Sunnah är ett bevis mot alla, oavsett vem de är, och ingen får motstrida dem, oavsett vem de är. Detta är obligatoriskt att förstå eftersom rättsskolor som tillåter blind efterhärmning åsyftar frågor baserade på egna slutsatser och inte autentiska och konkreta texter i Qur’ânen och Sunnah. Shaykh al-Hattâb sade i ”Mukhtasar-ul-Khalîl”:

”Språkligt sett betyder rättsskola väg och destination. Sedermera har de lärde definierat ordet som en åsikt som en imam har anammat inom domar som är baserade på egna slutsatser.”

Det betyder att rättsskolor behandlar inte konkreta texter i Qur’ânen och Sunnah. De lärde är nämligen enade om att den lärd som bevisar sin slutsats med bevis som går emot Qur’ânen, Sunnah och samstämmigheten, har lagt fram ett falskt bevis.