Då dör Satan

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ

”Ge mig anstånd till den Dag då de skall återuppväckas.” Han svarade: ”Du skall vara bland dem som beviljas anstånd.”1

Det var alltså Satan som sade:

فَأَنظِرْنِي

”Ge mig anstånd…”

Det vill säga sinka mig och ge mig uppskov så att jag inte dör.

إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

”… till den Dag då de skall återuppväckas.”

Då de går upp ur sina gravar, vilket händer efter Domedagens sista hornstöt. Den vidrige ville alltså inte dö. Allâh svarade:

إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ

”Du skall vara bland dem som beviljas anstånd.”

Du kommer alltså att sinkas. På ett annat ställe bestämde Allâh den tidsfristen och sade:

إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

”Till den Dag vars ankomsttid är känd.”2

Det vill säga fram till Domedagens första hornstöt. Då dör alla skapelser.

17:14-15

215:38