Då bryts fastan i luften

Fråga: Ska vi bryta fastan när solljuset försvunnit eller utmed landet som vi flyger över?

Svar: Bryt fastan när solen har gått ned. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När natten har kommit fram härifrån och dagen gått bort därifrån så har den fastande brutit fastan.”1

1al-Bukhârî (5297) och Muslim (1101).