Då bryter vidröring av kön tvagningen

Fråga: Bryts tvagningen om man rör vid sin penis med höger hand?

Svar: Jag anser att den korrekta åsikten är att tvagningen inte bryts så länge den inte vidrörs med lust. Detsamma gäller om någon rör vid någon annans penis. Baserat på det bryts inte moderns tvagning om hon tvättar barnet och rör vid dess kön.