Då bryter kyssar fastan

´Umar bin Abî Salamah frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Får den fastande kyssas?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Fråga henne här.” Det vill säga Umm Salamah. Hon berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det. Då sade han: ”Allâhs sändebud! Allâh har ju förlåtit dina tidigare och senare synder.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Vid Allâh jag är den av er som mest fruktar Allâh och bävar för Honom.”1

Ibn ´Abbâs, Abû Hanîfah, ath-Thawrî, al-Awzâ´î och ash-Shâfi´î föraktade att unga fastande kysses. För åldringar är det dock inga problem. Det är en åsikt som också rapporteras från Mâlik. Ibn Wahb berättade att Mâlik sade att de får bara kyssas under frivillig fasta.

Däremot råder inga meningsskiljaktigheter om att kyssar inte bryter fastan så länge de inte orsakar utlösning. De lärde argumenterar med den kända hadîthen:

”Vad säger du om du hade sköljt munnen?”

Munnen sköljs innan drickning och ni vet att munsköljning inte bryter fastan. Inte heller bryter kyssar, som sker innan samlag, fastan. al-Khattâbî och andra rapporterade emellertid att Ibn Mas´ûd och Sa´îd bin al-Musayyab ansåg att den fastande kyssaren ska ta igen dagen han kysstes under.

1Muslim (1108).