Då brukas inte högerhanden

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (3/136-137)

Muslim sade:

267 – Yahyâ bin Yahyâ berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî underrättade oss, från Hammâm, från Yahyâ bin Abî Kathîr, från ´Abdullâh bin Abî Qatâd, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er ska hålla i sin penis med högerhanden medan han urinerar, torka sig med högerhanden efter naturligt behov eller andas i glas.”

Det är föraktfullt, och inte förbjudet, att hålla penisen med högerhanden under urinering, vilket har angivits. Det har även angivits att högerhanden ska inte brukas alls till tvättning efter utfört behov, varken urinering eller tömning av tarmar.

Det är förmenat att andas i glas, men det är tillåtet att andas tre gånger utanför glaset. De lärde säger att förmeningen är en etikettfråga utav fruktan för att någon otrevlighet från mun, näsa eller dylikt hamnar i glaset – och Allâh vet bättre.