Då brukade Ibn ´Umar Siwâk i Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/631-633)

856 – Jag frågade min fader om den fastande som brukar Siwâk. Han svarade:

Det är harmlöst att använda Siwâk och parfym fram till Dhuhr. Mot slutet av dagen undviker han det.”

857 – Jag frågade min fader om den fastande får bruka Siwâk mot slutet av dagen. Han svarade:

Ibn ´Umar använde Siwâk vid Dhuhr. Det sägs att den fastandes andedräkt är ljuvligare hos Allâh än doften av mysk.”

858 – Jag frågade min fader om den fastande får parfymera sig. Han svarade:

Det är harmlöst.”