Då bröt Salaf fastan

Imâm ´Abdur-Razzâq bin Hammâm as-San´ânî (d. 211)

al-Musannaf (4/57-58)

7722 – Från Ma´mar, från az-Zuhrî, från Humayd bin ´Abdir-Rahmân bin ´Awf som sade:

”´Umar och ´Uthmân bad Maghrib först varefter de bröt fastan i Ramadhân.”

7723 – Ma´mar underrättade oss, från az-Zuhrî, från Ibn-ul-Musayyab, från sin fader som sade:

”Medan jag satt hos ´Umar kom en karavan från Levanten varvid han började fråga dem om deras tillstånd. Han frågade: ”Påskyndar levantinerna sin brytning av fastan?” De svarade: ”Ja.” Han sade: ”De kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de gör det och inte inväntar stjärnorna som irakierna gör.”

7724 – Från ath-Thawrî, från Abû Ishâq, från ´Amr bin Maymûn al-Awdî som sade:

”Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare var snabbast på att bryta fastan och långsammast på att frukostera innan fastan.”

7725 – Från ath-Thawrî, från Abû Hâzim, från Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”1

7726 – Från Ibn ´Uyaynah, från Mansûr – eller Layth – från Mudjâhid som sade:

”När Ibn ´Umar skulle bryta fastan kom jag till honom med en skål. Jag brukade täcka honom så att ingen kunde se honom, ty han skämdes för att det skulle sägas att han bröt fastan snabbt.”

7727 – Från Ibn ´Uyaynah, från ash-Shaybânî, från ´Abdullâh bin Abî Awfâ som sade:

”När vi var ute och reste med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade han till en man: ”Gå ned och blanda åt oss.” Han sade: ”Allâhs sändebud! Det är fortfarande dag.” Han sade: ”Gå ned och blanda åt oss.” Han sade: ”Allâhs sändebud! Det är fortfarande dag.” Han sade: ”Gå ned och blanda åt oss.” Han gick ned och blandade åt honom varefter han drack. Om någon hade försökt se solen från sitt riddjur hade han sett den. Därefter pekade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mot öst och sade: ”När ni ser natten komma därifrån så har den fastande brutit fastan.”2

7728 – Från Ibn ´Uyaynah, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från ´Âsim bin ´Umar: ´Umar sade: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När natten har kommit och dagen har gått och solen har sjunkit, så har den fastande brutit fastan.”

7730 – Från Ibn Djuraydj som sade:

”Jag hörde ´Urwah bin ´Iyâdh berätta för ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh att människan ska befallas att bryta fastan innan hon ber om så med en klunk.”

7731 – Från en kollega, från ´Awf, från Abû Radjâ’ som sade:

”Jag bevittnade Ibn ´Abbâs när han skulle bryta fastan i Ramadhân. Efter att hans mat hade serverats, utsåg han en kontrollant som skulle vaka över solen. När denne hade gett klartecken, sade han: ”Ät!” Vi bröt fastan innan bön.”

1 al-Bukhârî (1957) och Muslim (1098).

2al-Bukhârî (5297) och Muslim (1101).