Då börjar vilan

Muhammad bin Hasnûyah sade:

”Jag var hos Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal när en man från Khurâsân kom till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh! Jag har rest till dig från Khurâsân för att ställa dig en fråga.” Han sade: ”Fråga.” Han sade: ”När känner slaven av vilans sötma?” Han sade: ”När han tar sitt första steg in i paradiset.” Därefter ropade Abû ´Abdillâh på Sâlih, men han var inte där. Då reste sig Abû ´Abdillâh upp och gick till en korg. Han tog ut två brödskivor ur den och gav dem till mannen. Mannen från Khurâsân sade: ”Om de är från dig, så tar jag emot dem, Abû ´Abdillâh. De får vara min matsäck till Raqqah.”