Då börjar slakten till Udhhiyah

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/298)

al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det första som vi inleder denna vår dag med är att vi ber. Därefter återvänder vi och slaktar. Den som gör så har handlat enligt vår sak, och den som slaktar innan bön har bara försett sin familj med kött, men det har inget med andakt att göra.”1

Till följd därav sade ash-Shâfi´î och andra lärde:

Tiden för slakt börjar från och med att solen har gått upp på Slaktdagen till och med den tid som motsvarar en bön och två predikan.”

Ahmad lade dit:

Ledaren ska slakta därefter.”

Muslim rapporterade:

Slakta inte förrän ledaren har slaktat.”

Abû Hanîfah sade:

Bybor och andra får slakta så fort solen har gått upp då det inte är föreskrivet för dem att be ´Îd-bön. Stadsbor ska däremot inte slakta förrän ledaren har bett – och Allâh vet bättre.”

1al-Bukhârî och Muslim.