Då börjar resenärens regler att gälla

Fråga: Hur lyder regeln för resenärens fasta i Ramadhân? Får han bryta fastan därhemma och sedan inleda resan eller får han bryta fastan först efter att ha lämnat sin hemort?

Svar: Människan får inte tillämpa resedomarna förrän hon lämnar sin hemort oavsett om det handlar om att bryta fastan, korta bönerna, slå ihop bönerna eller bruka Tayammum. Så länge hon är kvar i sin hemort så får hon inte tillämpa resedomarna ehuru hon är redo för att resa.

Fråga: Vad händer om han bryter fastan därhemma och sedan börjar resa?

Svar: Det är förbjudet.

Fråga: Är han ålagd att ta igen dagen eller något annat?

Svar: Han är ålagd att ta igen den dagen i alla fall.

Fråga: Om han är okunnig när han bryter fastan?

Svar: Han skall ta igen dagen. Han får inte bryta fastan förrän han lämnar sin hemort. Han får bryta fastan när han är utanför staden.

Fråga: Den här mannen bröt fastan i sitt hem när han var okunnig. Därefter inledde han sin resa. Är han ålagd att sona?

Svar: Sona gör man endast för samlag. Det finns ingen soning för mat och dryck.

Fråga: Mâlikiyyah anser att han skall sona.

Svar: De har fel. De lärda som säger att man skall sona för mat, dryck eller samlag har fel.

Fråga: Kan handlingen inte jämföras med personen som har samlag i Ramadhân därav soning?

Svar: Det finns flera skillnader mellan samlag och andra fastebrytande faktorer. Till exempel bryter samlag vallfärden och ´umrah till skillnad ifrån andra förbjudna faktorer. Samlag är av det allvarligare slaget. En mildare faktor kan inte jämföras med en allvarligare faktor.

Fråga: Deras åsikt är alltså fel?

Svar: Ja.