Då börjar försörjningsplikten att gälla

Fråga: Måste maken försörja makan om de har varit i enrum men inte haft samlag?

Svar: Så fort de vigs blir han ålagd att försörja henne. Det enda undantaget är om hon inte får lov att flytta ihop med honom. I så fall har hon inte rätt till försörjning. Men så länge de får flytta ihop om de vill, så måste han försörja henne.