Då börjar fastan

al-Bukhârî sade:

11 – Kapitel om den blindes böneutrop på någons besked

617 – ´Abdullâh bin Maslamah berättade för oss, från Mâlik, från Ibn Shihâb, från Sâlim bin ´Abdillâh, från hans fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn Umm Maktûm kallar.”

Han var en blind man som inte kallade förrän det sades till honom: ”Gryningen har infallit, gryningen har infallit.”1

Hadîthen bevisar att det inte är förbjudet att äta och dricka förrän gryningen klargörs. Så om tabellen säger att gryningen infaller 06:00 men klargörs först 06:10, utgår den föreskrivna domen efter den andra tiden.

Detsamma gäller om tabellen fastslår att nymånen till Ramadhân går upp en viss dag utan att beskådas. I detta fall är det inte obligatoriskt att fasta. Inte heller är det tillåtet att bryta fastan om det handlar om nymånen till Shawwâl. Dagens människor handlar motsägelsefullt; de rättar sig efter tidtabeller när det kommer till bön och beskådning när det kommer till fasta.

1Muslim (1092).