Då börjar de med dogmen… säger de

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Idjâbât al-Djaliyyah ´an-il-Qadâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 16-17

När dessa grupper som skriar om Allâhs lag och beskyller makthavarna för att vara överskridande, otrogna och kättare väl får makt, ser du hur de avviker från islam och blir värre mot islam och muslimerna än de som de störtade eller vann mot i valen. De gör ingenting för islam. Medan de kallar till Allâhs lag och beskyller makthavarna för otro, säger de att de inte vill sysselsätta folket med dogm till dess att de får makten. De menar att de ska börja med Tawhîd när de väl får makten. De arbetar alltså uppifrån och nedåt. När de väl får makten börjar de sprida avguderi och villfarelse. Sanningen är den att den som avviker från profeternas metodik i kallet och inte kallar till Allâh (tabârak wa ta´âlâ) som profeterna är en bedragare. Han bedrar kallet, han bedrar Tawhîd, han bedrar dogmen och han bedrar samfundet. Sådana människor är bara ute efter egennyttiga intressen. Den som bistår honom vill inte alls bistå samfundet, utan bara sina djävulska intressen. Detta är allom bekant. Då en följeslagare bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ledarskap, sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Vi anförtror inte detta den som ber om det eller ivrar efter det.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte en regel här. Det kommer att komma bedragare som bara är ute efter egna intressen. Idag gör de allt för att uppnå makten. Hur ska man lita på dem?

1al-Bukhârî (7149) och Muslim (1733).