Då börjar belöningen för den frivilliga fastan

Fråga: En person som inte hade ätit på hela dagen började fasta efter Dhuhr. Belönas han för hela den dagen eller bara från och med Dhuhr? Är det ett villkor att inleda fastan innan Dhuhr?

Svar: Om personen avser frivillig fasta under dagtid och har dessförinnan inte gjort något som bryter den, så är hans fasta korrekt oavsett om han avsåg den innan eller efter Dhuhr. Men belönas han för hela dagen eller från och med tidpunkten han avsåg fastan? Från och med tidpunkten han avsåg fastan därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”

Han belönas för sin fasta från och med tidpunkten för hans avsikt till solnedgång.