Då bojkottas innovatören

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/307)

Fråga: När bojkottas en innovatör?

Svar: Om innovatören är en kallare, bojkottas han tills vidare till dess att han ångrar sig. Och om han är okunnig, ska han läras. Den lärde och kallaren ska inte bojkotta honom – de ska kalla på honom. Om denne inte tar godtar och fortsätter vidhålla, ska man bojkotta och lämna honom till förmån för andra.