Då blir kvinnan ålagd att täcka sig

Fråga: Hur gammal skall en tjej vara för att det skall åligga henne att täcka sig? Måste vi kräva det från eleverna om de inte vill?

Svar: När en flicka blir könsmogen åläggs hon att täcka sin ´Awrah däribland ansiktet, huvudet och händerna. Det spelar ingen roll om hon går i skolan eller inte. Hennes förmyndare är skyldig att ålägga henne det om det så skulle vara mot hennes vilja. Förmyndaren skall dock träna henne på att klä sig så innan hon blir könsmogen så att hon blir van vid det och underkastar sig det enklare.