Då blir Istihlâl större otro

Fråga: Hädar personen som anser synder vara lovliga? Varierar synderna när det kommer till att anse dem vara lovliga?

Svar: Det handlar om att förklara en synd vars förbud det råder enighet om vara lovlig. Observera! Den som anser en synd vars förbud det råder enighet om vara lovlig hädar. Dock gör man inte Takfîr på en person som anser en synd vars förbud det råder oenighet om vara lovlig. Han anses dock ha fel. Han skall påminnas och få reda på att åsikten är fel och att bevisen säger något annat. Det skall klargöras för honom. Det skall däremot inte göras Takfîr på honom.