Då blir det obligatoriskt att tro på Domedagen i detalj

Den detaljerade tron på Domedagen hänger i hop med kunskapen om den som finns i Qur’ânen och Sunnah. Till denna kunskap hör Domedagens och gravens olika tillstånd som tron på dammen, vågen, anteckningarna, vägen, människornas tillstånd i väntan på domen, de troendes tillstånd efter att vägen passerats, de första som träder in i paradiset, människornas tillstånd i helvetet, mörkrets egenskaper och vägens egenskaper. Det är inte obligatoriskt för alla att tro på dessa detaljerade beskrivningar. Det är först när man får reda på dem som det blir obligatoriskt att tro på dem.

Om en person säger exempelvis att han inte vet att det finns någon damm eller våg på Domedagen, skall han få reda på bevisen för dem. Om fortsätter förneka och beljuga efter att ha fått reda på bevisen, anses han beljuga Qur’ânen och Sunnah.

En person som tror på att det finns en dag då människorna återupplivas så att den gode belönas och den onde straffas och att dagen är skräckinjagande, anses ha levt upp till tron på Domedagen. Frågar du honom om han tror på dammen, säger han: ”Vad är dammen för något? Jag känner inte till någon damm.” Frågar du honom om han tror på vågen, säger han: ”Jag vet inte.” Denne skall få reda på bevisen som tar upp det omnämnda. Denna detaljerade kunskap är alltså endast obligatorisk att tro på efter att man får reda på bevisen för den.