Då blir det obligatoriskt att lämna honom

Fråga: Vi brukar besöka muslimska syndare för att kalla dem till Allâh (´azza wa djall). De kommer inte till lektioner och de är långt borta från Allâh (´azza wa djall). Vi ser att de syndar och ibland vill de även prova oss genom att sätta på teve och musik när vi är där. Vi kallar inte på dem framför andra människor, utan hemma hos dem. I början gör vi upprepande besök för att knyta dem till oss. Vi har fått erfara att om vi börjar direkt med att fördöma synderna, flyr de från oss. Även om vi hör vissa synder härdar vi. Vissa bröder fördömer detta och säger att vi måste fördöma synderna. Skall vi fördöma synderna direkt eller härda för kallets skull?

Svar: Personen som fördömer synder är som en läkare. Måhända blir skadan värre om läkaren vill öppna ett sår och tömma det direkt. Om han istället behandlar såret stegvis och härdar med stanken, uppnår han målet. Ni sitter inte med syndarna för syndernas skull. Ni sitter med dem för att kalla dem till Allâh. Jag tror att varje sinnesfrisk person som sitter bredvid en bra människa slutar synda. Kanske är han omedgörlig och vidhåller eller kanske till och med blir än värre. Härda. Om du tappar hoppet om honom skall du inte fortsätta sitta med honom. Därmed blir det obligatoriskt att lämna honom.