Då blir badet obligatoriskt

När mannens ollon blir osynligt i kvinnans vagina blir det obligatoriskt att bada oavsett om akten slutar med utlösning eller inte. Baserat på detta vet man att bad blir obligatoriskt vid två fall:

1 – Utlösning ehuru den orsakas av tankar.

2 – Penetrering oavsett om den slutar med utlösning eller inte.