Då blev judarna ännu ivrigare att döda Jesus

Johannesevangeliet 5:9

http://www.bibeln.se/las/2k/joh

Men det var sabbat den dagen, 10och judarna sade till honom som hade blivit botad: ”Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd.” 11Han svarade: ”Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå.” 12De frågade: ”Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?” 13Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. 14Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: ”Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.” 15Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk. 16Nu började judarna förfölja Jesus, eftersom han hade gjort detta på en sabbat. 17Men han sade till dem: ”Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag.” 18Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom, eftersom han inte bara upphävde sabbatsbudet utan också påstod att Gud var hans far och därmed jämställde sig med Gud.