Då blev det förbjudet att närma sig bön i berusat tillstånd

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3026)

3026 – ´Abd bin Humayd berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Sa´d berättade för oss, från Abû Dja´far ar-Râzî, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib, från Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî , från ´Alî bin Abî Tâlib som sade:

´Abdur-Rahmân bin ´Awf lagade mat åt oss varefter han kallade på oss och bjöd oss på sprit. Vi blev berusade. När det var dags för bön lät de mig stiga fram. Jag läste:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ و نحن نعبد ما تعبدون

SÄG: ”Ni otrogna! Jag dyrkar inte vad ni dyrkar. Och vi dyrkar vad ni dyrkar.”

Då uppenbarade Allâh (ta´âlâ):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

TROENDE! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd till dess ni vet vad ni säger.”12

Denna hadith är god, främmande och autentisk.

14:43

2Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3026).