Då blev berget till en grushög

Allâh (subhânah) sade:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا

Och då hans Herre visade Sig för berget krossades det till en grushög och Mûsâ föll medvetslös till marken.”1

Ibn ´Abbâs sade:

Herrens ljus visades för berget.”

adh-Dhahhâk sade:

Allâh visade skynkets ljus motsvarande en tjurs näsborrar.”

´Abdullâh bin Salâm och Ka´b al-Ahbâr sade:

Det som visades av Allâhs väldighet motsvarade ett nålsöga varpå berget krossades till en grushög.”

as-Suddî sade:

Det som visades motsvarade ett lillfinger.”

Det bevisas av vad som rapporteras via Thâbit från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste denna vers, sade: ”Såhär” och placerade tummen på lillfingrets fingerspets23.

17:143

2 Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (480-485).