Då blev Ahl-us-Sunnah spioner och agenter

Det händer i dag att de kallar den som anser att makthavarna skall lydas i det som inte är olydnad för ”agent”, ”kompromissande” eller ”försumlig”. Du ser hur de förtalar sina makthavare. De talar öppet om deras fel från predikstolarna och i sina samlingar. Samtidigt säger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som vill råda sin makthavare om något skall inte göra det offentligt. Han skall i stället ta honom i handen och avskärma sig med honom. Om han accepterar det från honom, gör han det. Annars har han gjort sin plikt.”1

Om de ser makthavaren förbjuda någon av dem hålla offentliga lektioner, samlar de sig och demonstrerar. Utav okunnighet tror de att det är tillåtet att göra uppror bara för att någon av dem förbjuds tala eller fängslas. Har de inte hört profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Muslims hadîth som rapporteras via ´Awf bin Mâlik al-Ashdja´î (radhiya Allâhu ´anh):

”Nej, inte så länge de förrättar bönen bland er.”2

Likaså sade han i al-Bukhârîs och Muslims hadîth som rapporteras via ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anh):

”Förutom om ni ser en klar och tydlig otro som ni har bevis för från Allâh.”

Så svarade han när följeslagarna frågade honom i fall de skulle strida mot orättvisa makthavare.

Vet inte dessa människor hur länge Imâm Ahmad satt fängslad? Eller var Shaykh-ul-Islâm dog? Satt inte Imâm Ahmad fängslad i flera år? Pryglades han inte för att han sade att Qur’ânen inte är skapad? Varför befallde han inte människorna att göra uppror mot kalifen? Vet de inte att Shaykh-ul-Islâm var fängslad upp emot två år? Han dog i fängelset. Han befallde inte människorna att göra uppror mot makthavaren trots att deras dygd och kunskap var av yttersta typ. Vad skall man då säga om alla andra?

Dessa tankesätt och handlingar kom först till oss när ungdomarna började ta kunskap från moderna tänkare, poeter, skribenter och islamiska författare och lämnade de lärda och Salafs böcker.

1Ahmad (3/404) och Ibn Abî ´Âsim (2/522).

2Muslim (1855).