Då betalas Zakât-ul-Fitr enligt Mâlik

Imâm Sahnûn bin Sa´îd at-Tanûkhî (d. 240)

al-Mudawwanah al-Kubrâ (1/110)

Jag frågade Ibn-ul-Qâsim när Mâlik rekommenderade att Zakât-ul-Fitr betalas. Han sade:

”Innan man går till böneplatsen. Dock är det harmlöst att betala den en-två dagar innan.”

Mâlik sade:

”Det är rekommenderat att äta innan man beger sig till böneplatsen på Fitr-dagen.”

Han sade:

”Mâlik berättade för mig att han såg de lärde rekommendera utbetalning av Zakât-ul-Fitr efter gryning på Fitr-dagen och innan avgång till böneplatsen.”

Mâlik sade:

”Det är högt i tak i sakfrågan; antingen betalar man innan bönen eller också efter bönen.”

Mâlik sade:

”Nâfi´ berättade för mig att Ibn ´Umar skickade Zakât-ul-Fitr till distributörerna två-tre dagar innan Fitr-dagen.”