Då betalas ingen allmosa på kor och kameler

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/598)

820 – Min fader sade:

Allmosa betalas inte på boskap som inte uppnår den åläggande gränsen. Med andra ord betalas ingen allmosa på kor färre än 30 stycken, eller på kameler färre än 5 stycken.”