Då betalas allmosa på utlånade pengar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/532-535)

734 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: Hishâm underrättade oss, från Muhammad bin ´Ubaydah, från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) som sade om ett lån som riskerar att inte återbetalas:

Om han är ärlig betalar han allmosa på dem när han får tillbaka dem.”

735 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Âdam berättade för oss: Mufadhdhal underrättade oss, från Mansûr, från al-Hakam, från ´Alî som sade om en lånegivare:

Han ska betala allmosa på lånet. Om han befarar att han går under, inväntar han honom. När han väl återfår sina pengar, betalar han allmosa på dem för de gångna åren.”

736 – Min fader berättade för mig: Hammâd al-Khayyât berättade för oss, från ´Abdullâh, från Nâfi´ som sade:

Ibn ´Umar ansåg att allmosa på lån betalas först när lånegivaren återfår sina pengar.”

737 – Min fader berättade för mig: Hammâd berättade för oss, från ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin al-Qâsim, från al-Qâsim som återberättade samma sak från ´Â’ishah.

738 – Min fader berättade för mig: Zayd bin al-Hubâb berättade för oss: ´Abdullâh bin al-Mu’ammal underrättade oss: Jag hörde ´Abdullâh bin Abî Mulaykah nämna att ´Â’ishah sade:

Allmosa betalas inte på lån.”