Då betalas allmosa på mark

Publicerad: 2011-02-18
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”Liqâ’ Maftûh fîz-Zulfî”

Fråga: Betalar man allmosa på mark som man har köpt för pengarnas skull?

Svar: Om syftet med marken är handel och att sälja den, får den samma dom som handelsvaror. I detta fall uppskattar han dess värde som han köpte marken för efter att ett år har gått och betalar allmosa på det uppskattade värdet. Om han säljer marken innan ett år har gått, betalar han allmosa på dess värde efter att ett år har gått. Värdet förblir hos honom som han sedan betalar allmosa på efter ett år.

Om syftet med marken eller fastigheterna är uthyrning, betalar han allmosa på hyran. I detta fall betalar man inte allmosa på själva marken, utan på hyran.

Om syftet endast är egendom utan handel eller uthyrning, betalar man inte allmosa på det.