Då betalas allmosa på mark

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Jag äger en bit mark och tvekar huruvida jag ska bebygga den eller sälja den. Måste jag betala allmosa på den?

Svar: Nej. Så länge du tvivlar behöver du inte betala allmosa på den. Det gör du först när du beslutar dig för att sälja den.