Då betalas allmosa på kameler

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/595)

816 – Jag hörde min fader säga:

Så länge kamelerna inte är fem stycken, betalas ingen allmosa på dem.”