Då betalas allmosa på juveler och pärlor

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/561)

775 – Jag hörde min fader säga:

Allmosa betalas inte på juveler och pärlor så länge de inte är ämnade för handel. Om de är ämnade för handel ska de värderas varefter allmosa betalas på deras värde. Allmosa betalas på allt som är ämnat för handel efter att ett helt år har gått. Då utgår man från den dagens värde. Allmosa betalas inte på egendomar förrän efter ett helt år.”