Då betalas allmosa på handelsvaror

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/554-557)

764 – Jag hörde min fader säga:

Allmosa betalas inte på handelsvaror förrän ett helt år har passerat. När ett helt år passerar, värderas de varefter allmosa betala på värdet.

Allmosa betalas på allt som är ämnat för tillväxt. ´Umar sade till mannen som sålde pilkoger och läder:

Värdera det och betala allmosa.”

Det kan vara ämnat för tillväxt varför allmosa ska betalas på tillväxten tillsammans med kapitalet. Om kapitalet är åtskilt för sig och utan tillväxt, betalas allmosa på det först efter ett helt år. Det räknas som all annan egendom som allmosa betalas på först efter ett helt år.”

765 – Jag hörde min fader säga:

Allmosa betalas inte på artiklar förrän de är ämnade för handel. I så fall betalas allmosa på dem efter ett helt år utifrån hadîthen från Abû ´Amr bin Himâs.”

766 – Min fader berättade för mig: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Yahyâ bin Sa´îd: ´Abdullâh bin Abî Salamah berättade för oss, från Abû ´Amr bin Himâs, från sin fader som berättade att ´Umar sade till honom:

Betala allmosa på din egendom.” Han sade: ”Det är läder och pilkoger.” ´Umar sade: ”Värdera det.”

Han sålde nämligen läder och pilkoger.

767 – Min fader berättade för mig, Hafs bin Ghiyâth underrättade oss: ´Ubaydullâh bin ´Umar berättade för oss, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

Allmosa betalas inte på artiklar förrän de är ämnade för handel.”