Då betalade Ibn ´Umar Zakât-ul-Fitr

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 123

599 – Jag hörde Ahmad bli frågad om Zakât-ul-Fitr kan betalas före bönen. Han svarade:

”Ibn ´Umar betalade Zakât-ul-Fitr en-två dagar innan ´Îd-ul-Fitr. Det var han som återberättade hadîthen.”