Då betalade Ibn ´Umar och Ibn ´Abbâs Zakât-ul-Fitr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/589)

810 – Jag hörde min fader säga:

Ibn ´Umar betalade Zakât-ul-Fitr en-två dagar i förväg.”

811 – Otaliga gånger såg jag min fader betala Zakât-ul-Fitr en dag innan.

812 – Mus´ab berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Nâfi´som berättade att:

Ibn ´Umar brukade skicka Zakât-ul-Fitr till folk som fördelade den en, två eller tre dagar innan ´Îd-ul-Fitr.”

813 – Min fader berättade för mig: Hushaym berättade för oss: Hadjdjâdj underrättade oss, från ´Atâ’ som berättade att:

Ibn ´Abbâs betalade Zakât-ul-Fitr innan han gick för att be på Fitr-dagen.”